Hoe kan je roet op een kachelruit verwijderen?

Roet is een gevaarlijke, zelfs kankerverwekkende stof. Probeer roetvlekken eerst zo veel mogelijk weg te zuigen of weg te blazen. Helaas blijven de vettige resten dan nog over. Voor roet op een kachelruit of op het venster van een haard gebruik je het best een mengsel van vloeibare schuurcrème en een paar druppels ammoniak.

Schuur met een nylon schuursponsje en daarna met een oude panty.

Als je je kachelruit of haardvenster regelmatig op deze manier onderhoudt blijft hij prachtig helder.

Ter info: het feit dat roet zo gevaarlijk is, is te wijten aan de aanwezigheid van een hele reeks polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks). Paks ontstaan bij het verstoken van brandstoffen. De paks worden ofwel naar de lucht geëmitteerd ofwel in het roet of de assen opgestapeld. Het is dus omwille van het voorkomen van paks dat roetafval als gevaarlijk beschouwd.

Roet op kachelruit