Waarvoor dient tetra?

Tetra wordt als reinigingsmiddel gebruikt in plaats van water in de droogkuis.

Laat kleding die van de droogkuis komt eerst uitwasemen voor je ze in je kleerkast hangt.

Opgelet: tetra is een gevaarlijke stof bij inademing ; bij gebruik dus goed verluchten.

Tetra