Wat zijn de eigenschappen van brandspiritus?

Brandspiritus is een goede vet- en vuiloplosser bij metalen en steen. Met droge doek nawrijven.

Niet gebruiken voor ramen, spiegels en lichte stoffen (blauwe glans).

Brandspiritus is vluchtig, licht ontvlambaar en gevaarlijk bij inwendig gebruik.

Brandspiritus