Wat is formaline?

Formaline heeft verschillende toepassingen.

Het is een ontsmettingsmiddel voor chemische toiletten en een conserveringsmiddel voor biologische preparaten. Het wordt ook gebruikt als mosverwijderaar en bij de productie van spaanplaten.

Opgelet: formaline is gevaarlijk bij in- en uitwendig gebruik en is mogelijk kankerverwekkend!

Formaline