Wanneer een waterverzachter gebruiken?

Installeer een waterverzachter alleen op het warmwatercircuit en enkel als het water in je woonplaats harder is dan 30 ° Franse hardheid.

Calcium en magnesium zijn niet goed voor elektrische toestellen, maar ons lichaam kan deze stoffen prima gebruiken. Stel de waterontharder daarom zo af dat er nog altijd een zekere hoeveelheid kalk in het water zit.

Kalkaanslag die zich in loden leidingen heeft vastgezet kan verdwijnen als je een waterverzachter hebt geplaatst. De kans op loodvergiftiging is niet denkbeeldig. Het best kan je alle loden leidingen direct laten vervangen.

In huizen gebouwd voor de tweede wereldoorlog kunnen nog loden leidingen zitten.

Waterverzachter